Apostoli Magyar Királyság

Közlemény

Figyelemmel arra, hogy az ítélkezést és a törvénykezést is felfüggesztettük – tekintettel arra, ami mára ki is derült, hogy az elmúlt 20 évben is a korábbi diktatúra bírósága a Népbíróság hozta törvénysértő döntéseit, Dr. Ravasz László a Csongrád Megyei Bíróság bírája médiában megjelent nyilatkozatai alapján – a Be. 160§ alapján zár alá vételt rendelünk el a nemzeti vagyon egészét érintően, beleértve a törvénysértő szerződésekkel elszármaztatott állami vagyont és az ugyan ilyen szerződésekkel érintett magánvagyonokat is, mint például a deviza hitelesek ingatlan illetve eszköz vagyonát üzletrészét stb. Zár alá vételt rendelünk el továbbá a semmis szerződések létrehozásában közreműködő, pénzintézetek faktorcégek felszámolók önálló bírósági végrehajtók és tulajdonosaik ingatlan vagyonát érintően is az általuk okozott károk biztosítására, a megindított eljárások jogerős befejezéséig.

A zár alá vétel ügyészi szerv által történő végrehajtását az teszi szükségessé, hogy jelenleg míg a Magyar Királyi Törvényszék szervezeti egysége nem kerül felállításra, illetve még a bírák a Szent Koronára nem teszik le az esküt – és emiatt a kinevezésükre sem kerülhet sor – a Be.159§ foglalt bíróság általi zár alá vétel indítványozására nem kerülhet sor a Magyar Királyi Államügyészség részéről, ezért biztosítási intézkedésként a Be.160§ szerint kell eljárárni.

A fenti intézkedésekkel elejét kívánjuk venni az esetleges utcai demonstrációknak – mely utcai megmozdulások kiváló alkalmat kínálnak a provokátorok számára, hogy az illegitim 3.Magyar Köztársaság azaz az Állami maffia érdekeit szolgáló atrocitásokra sor kerüljön- azaz hogy a hitelkárosultak illetve a közüzemi számlájukat már fizetni nem tudó és ezért végrehajtási eljárás alá vont személyek végső elkeseredésükben a provokátorok bíztatására (MSZP, LMP, Jobbik és a kormány ) illetve akár önszántukból az utcára vonuljanak.

Korábbi felhívásainkban illetve közleményeinkben (tempohirek.com/71) már adtunk tájékoztatást arról, hogy a hatalmi elit jelentős része illetve a parlamenti pártok, és a mindenkori kormány tagjai is érintettek / érdekeltek a Magyar Nép kifosztásában (“Kizáratná a parlamenti pártokat a választásokról a Tempo Párt” ). Jelentős tulajdon résszel rendelkeznek a hatalmi elit tagjai az ország termőföldjei a korábbi nagy Magyar multi cégek – OTP,MOL, stb. – illetve a Magyarországon működő kereskedelmi multik vonatkozásában is továbbá óriási vagyonokat halmoztak fel külföldön a Magyar Néptől ellopott Nemzeti Vagyon terhére Romániában, Szerbiában, Szlovákiában, Máltán, Afrikában, Szumátrán stb. tempohirek.com/58 . Az elmúlt hetekben szereztünk tudomást arról, hogy nem csak a Hajdú Bét felszámolásán elhíresült Ország pusztító Kossuth Holdingok működtetnek fantom felszámoló céget hanem a Magyar Állam is a pénzügyminisztérium volt és jelenlegi vezető munkatársai irányításával. Így már érthető a számunkra, hogy a Matolcsy vezette Nemzetgazdasági Minisztérium munkatársai – Dr. Kard Kovács Kolos; Dr. Darányi Péter; Dr. Fömötör Barna; Dr. Kánya András; Dr. Török Rozália- miért nem intézkednek a Kossuth Holdingos érdekkörű felszámoló cégek névjegyzékből történő törlése iránt (Duna Libra Közgazdász Rt., Novum Kft/Rt) hiszen maguk is az állami maffia részére fantomként működtették, egészen 2010-ig az 1996-ban megszűnt ÁFI-t, ezzel nyilvánvaló zsarolhatóvá váltak más felszámoló cégek tényleges tulajdonosai által. A szálak egészen Medgyessy Péterig illetve Hetényi Istvánig nyúlnak vissza, illetve Kocsis Istvánig 1994-re amikor még ÁPV- Rt.-s volt, ahogy az a POLIP I-től XII -es ábrákon is jól kivehető tempohirek.com/76.

Jól láthatóan sem a kormány sem az „ellenzéki” pártok nem tudják a megoldást a hitelkárosultak problémájának a megoldására, mint ahogy egyébként az országot sem tudják gazdaságilag kivezetni a válságból. Ezen nem is lehet csodálkozni akkor, amikor a tanácsadóik a hírhedt felszámolók faktorcégeiből kerülnek ki, – Euro Faktor Rt.; Németvölgy Consolting Kft. stb .a Fidesz vezette önkormányzatokban is – ugyan is ezek a cégek, tulajdonképpen cégtemetők és újraélesztésre nem képződtek ki és a feladatuk csak a pusztítás volt, a pénzmosás és ezen keresztül a pártfinanszírozás. A megoldás tényleg hosszadalmas, viszont a jogvitára okot adó állapotot fent kell tartani a jogvita lezárásáig ezért a zár alá vétel az egyetlen megoldás mely a további károkozástól meg tudja védeni az ország lakosságát, míg nem történik meg a bankokkal és háttérintézményeivel a tényleges és a tételes elszámolás az adott kapott szolgáltatások valódi figyelembe vételével.

A lefoglalt Nemzeti vagyont újra az Ország működésének szolgálatába kell állítani a köz érdekében, meg kell akadályozni, hogy a törvénysértések elkövetésével ismét újra előtérbe kerüljön a magánérdek. Természetesen a törvényesen szerzett magánvagyon sem sérülhet.

Borbély József
kormányzó

2011.04.13.